Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2013

naasty
06:52
Noc­na bez­senność mo­nolo­giem sumienia. 
Reposted fromapatia apatia viacytaty cytaty

June 01 2013

naasty
17:43
- Mógłbym ci powiedzieć to, co chcesz usłyszeć, ale czy mógłbym się wtedy nazywać twoim przyjacielem?
— Becca Fitzpatrick - "Finale"
Reposted frompuella13 puella13 viasummerwine summerwine
naasty
17:39
Zycie jest zbyt krótkie,żeby przez cały czas ładnie sie zachowywać.
naasty
17:27
0473 12bc
Zdezynfekujmy swoje dusze.
Reposted fromkostuchna kostuchna viamefir mefir
naasty
17:26
Czekanie, to najbardziej żałosne uczucie.
Reposted fromevuszka evuszka vianothingwrong nothingwrong
naasty
17:20
4758 96b9 420
pijane mądrości
Reposted fromastair astair viamefir mefir
naasty
17:20
2874 6d1f 420
Reposted fromdarlingdontleaveme darlingdontleaveme viamefir mefir
naasty
17:19
Nie kochała cię, ale dzięki tobie się nie udusiła.
— Pilch, Wiele demonów
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamefir mefir
naasty
17:13
“ ogólnie jest teraz spoko. na pełnym wyjebaniu . zapamiętaj nie przywiązuj się do nikogo , traktuj ludzi tak jak oni Ciebie. Nie angażuj się , olewaj , rań , baw się . Bo takie jest właśnie życie . Nic za darmo. ”
— nowe motto znalezione!
Reposted frommalina malina viawhaaaat whaaaat
naasty
17:08
2443 4cdb 420
Reposted fromnegation negation viawhaaaat whaaaat
naasty
17:06
2081 398e 420
Reposted frommrr mrr viawhaaaat whaaaat
naasty
14:41

Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.

Reposted fromextract extract viagoniewicz goniewicz
naasty
14:39

source: tumblr
Reposted frommefir mefir
naasty
14:38
Jak to jest mieć kogoś, kto Cię kocha?
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viawerqq werqq
naasty
14:37
0851 3b39 420
Reposted fromallnight allnight viailoveyou iloveyou
naasty
14:37
0837 687b 420
Reposted fromallnight allnight viailoveyou iloveyou
naasty
14:37
0609 d592 420
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
naasty
14:36
naasty
14:36
i to uczucie gdy czujesz, że nikt cię nie rozumie.
— extract
naasty
14:35
Ale zaraz, w którym punkcie teraz właściwie jesteśmy?
— J. Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl